REISE OG BETALINGS BETINGELSER

REISE :
Reisekostnader til og fra Norge er ikke inkludert i prisene våre.
Transfer til og fra andre flyplasser enn det som er spesifisert i reiseprogrammene er ikke inkludert i våre priser.
Flyreiser bestilles greit hos Airfrance, KLM, Ryanair, Norwegian eller SAS til Toulouse, Beziers, Girona eller Barcelona.  Spør oss gjerne om reisetips og ruter.

BESTILLING:
Bestilling bør helst skje i god tid slik at vi kan forberede detaljene best mulig for våre gjester.
Avtalen er bindende for kunden ved skriftlig bestilling pr. e-post eller SMS.
For oss er skriftlig bestillingsbekreftelse bindende, men dersom depositum ikke er betalt
7 dager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er vi ikke bundet av bestillingen.

BETALING:
Ved mottatt bekreftelse betales inn kr. 2.000,- pr. deltaker. Dette beløpet trekkes fra når resten av turen betales. Restbetaling må skje senest 30 dager før ankomst. Dersom bestilling senere enn 30 dager før ankomst, betales hele turen ved bestilling.

AVBESTILLING:
Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før ankomst refunderes ikke beløpet på kr. 2.000,-. Avbestilles reisen mellom 30 og 21 dager før ankomst betales 50% av turprisen. Ved senere avbestilling må hele turprisen betales.

AVBESTILLING VED SYKDOM:
Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris, og alle deltakere oppfordres til å tegne  egen avbestillingsforsikring dersom ikke dette allerede inngår i egen reiseforsikring.

ENDRINGER:
Ønsker gjestegrupper individuell tilpasning av programmet må dette avtales senest 1 uke før ankomst. Slike endringer gjelder normalt for hele gruppen. Vi tar forbehold om mulighet for slike endringer.
Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre mindre endringer i turprogrammet, prisjusteringer ved endrede rammebetingelser, evt. avlyse enkelte turer.
I følge bestemmelsene i Pakkereiseloven har vi rett til å oppjustere prisene på grunn av større valutakursendring eller andre ytre betingelser, med inntil 10% uten at kunden har rett til å gå fra kjøpet, forutsatt at kunden blir orientert om prisøkningen minst 20 dager før ankomst.

MANGLER:
Mener en gjest at det er mangler ved turopplegget i Frankrike, skal man straks informere Middelhavsliv.no på stedet. Hvis mangelen ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan man  ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under oppholdet. Rett til kompensasjon faller bort dersom Middelhavsliv.no kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Middelhavsliv eller noen selskapet har avtale med for gjennomføringen av turopplegget.

FORSIKRING :
Det er et vilkår på alle turer at alle gjester har tegnet reiseforsikring for egen regning. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer avbestillingsbeskyttelse. Europeisk helsetrygdkort bør også tas med på reisen. Dette bestilles greit på www.helfo.no.

Leiesykkel kan ikke forsikres og sykkelen er den enkelte gjests ansvar.

Vi er medlem i reisegarantifondet.rgf_logo